Boston C Herbs

header photo

Multiple Myeloma Survivor

Cancer Survivor Amazing Recoveries

Mr Angel De Torres, Cuyo, Palawan

Ayon sa mga dalubhasang dokor na tumingin sa aking sakit, wala pa daw lunas pa kahit pa magpagamot ako sa USA. 3 buwan lang ang taning sa buhay ko baka hindi pa umabot sa itinakdang buwan. Subalit awa ng Dios tatlong taon na ako buhay pa at malusog ang aking katawan. Salamat sa Dios at sa Boston C at kay Dra. Farrah Arsenia Agustin M.D. nakauwi pa ako ng buhay! Ayon sa mga doktor na nagbigay rig taning sa buhay ko siguradong nakakahon na ako pag-uwi ko ng Palawan!

Si Ginoong Angel P. De Torres, edad 77 ng Cuyo, Palawan ay napag-alaman ng kanyang doktor na may Multiple Myeloma o isang uri ng cancer sa bone marrow na deadly o wala pang lunas. lbat-ibang hospital ang kanyang pinuntahan, nagbabakasakali na baka nagkamali lang ang unang doktor na sumuri sa kanya. Subalit iisa ang kanilang sinabi, multiple myeloma daw talaga at masuwerte na kung makauwi pa ako ng buhay. Nalungkot ang aking mga mahal sa buhay. Lalo na ng sinasalinan na ako ng dugo. Subalit napakabait ug Diyos sa akin, itinuro niya ang isang Herbal na makagagamot sa aking nakakamatay na karamdaman. May nakapagsabi sa akin tungkol sa Boston C. Nagbakasakali lang ako dahil gusto ko pang mabuhay. 20 araw ako na sumailalim sa fasttrack healing gamit ang high level treatment. Guminhawa ang aking pakiramdam kaya umuwi ako at nagpahinga ng mahigit sa 10 araw. Muli akong sumailalim sa 20 days fasttrack healing. Awa ng Dios inaasahan ko na 3 buwan na ay umabot na ng tatlong taon at malakas pa rin. Ang payo ko sa mga may cancer na tulad ko sa Dios tayo manalangin at sa bisa ng Boston C!!

Back to Testimonials 

Go Back

Comment